κινητά

Οι mobile χρήστες του Facebook ξεπερνούν για πρώτη φορά τη Web έκδοση