Το πρώτο media kit του Facebook από το 2004

Λένε ότι το Facebook ακόμα και σήμερα δεν έχει στρατηγική για τις διαφήμισης [...]