Η Think Plus νικήτρια σε spec για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYNGGI !!!

Posted at:

21 February, 2017

Reading time:

1 min read

Η Think Plus νικήτρια σε spec για το ευρ

Ανταποκρινόμενοι στο  ανοιχτό spec του επικοινωνιακού φορέα, η Τhink Plus αξιολογήθηκε ως η εταιρεία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με αποτέλεσμα να κριθεί ανάδοχος για τη συγγραφή του media plan & social media plan για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYNGGI (Synergies for Green Growth Initiative - Energising the impact of Innovation in the mediterranean), το οποίο τελεί υπό τη γενικότερη αιγίδα του προγράμματος Ιnterreg EU MED.

Στα πλαίσια της εταιρικής μας εξωστρέφειας αλλά και της τεχνογνωσίας μας τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα νέα μέσα, προσπαθούμε συνεχώς να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας, μ' όλα τα σύγχρονα εργαλεία που η τεχνολογία προσφέρει. Στη Think Plus, θεωρούμε ότι ο αρμονικός συνδυασμός εμπειρίας, καινοτομίας και δημιουργικής στρατηγικής επικοινωνίας μπορεί να βελτιστοποιήσει και τελικά να απογειώσει τα αποτελέσματα ενός marketing plan.

Ανυπομονούμε να βάλουμε τα δυνατά μας στη συγγραφή ενός άρτιου media & social media plan, συμβάλλοντας και εμείς από τη πλευρά μας στην μεσογειακή αειφορία και πράσινη ανάπτυξη!