Δύο νέες εφαρμογές για την EBRD από τη Think Plus

Posted at:

12 July, 2021

Reading time:

2 min read

Δύο νέες εφαρμογές για την EBRD από τη T

H Think Plus μαζί με τη Global Sustain δημιούργησαν δύο νέες εφαρμογές για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).


Με τη στρατηγική της χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης να παραμένει στο επίκεντρο της Ε.Ε. και της EBRD, η τράπεζα είναι απόλυτα προσηλωμένη στην αρχή, ότι οι νέες επενδύσεις οφείλουν να έχουν sustainable πρόσημο.

Oι δύο νέες εφαρμογές έρχονται να συνδέσουν την παραπάνω αξία με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, φιλικό προς τον χρήστη, για την εκτέλεση των κύριων βημάτων της διαδικασίας εντοπισμού και διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων για νέες χρηματοδοτήσεις. Τις νέες εφαρμογές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, τράπεζες και funds, μέλη του δικτύου της ΕBRD.


H τεχνική ομάδα της Think Plus, απόλυτα έμπειρη στη δημιουργία εφαρμογών, εξέλιξε άψογα το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων (Environmental & Social Management System, ESMS) το οποίο έχει ενταχθεί στις πιστοδοτικές διαδικασίες των Τραπεζών και των Funds, εξετάζοντας κατά το στάδιο της χρηματοδότησης τους κινδύνους αυτούς, όχι μόνον κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών έργων, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης.

H στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη καθώς και η ανοικοδόμηση σε σταθερότερα θεμέλια είναι δεδομένη, με τη EBRD να επικεντρώνεται απόλυτα στη “πράσινη μετάβαση”.

Όπως αναφέρεται, μετά τις επενδύσεις της ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα το 2020, η EBRD επένδυσε στη χώρα μας ακόμη 300 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2021. Για τα επόμενα 5 χρόνια, οι προτεραιότητες της EBRD στην Ελλάδα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας παράλληλα την επέκταση του ιδιωτικού τομέα, στην υποστήριξη της βιώσιμης ενέργειας και των έργων υποδομών καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα.

Η «Πράσινη» Ευρώπη

H βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ε.Ε. η οποία έχει θέσει ως οριζόντια προτεραιότητα να ενσωματωθεί η διάσταση του κλίματος σε όλα τα προγράμματα της νέας περιόδου (2021-2027). Έτσι, το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε. για την περίοδο αυτή θα κατευθυνθούν σε δράσεις για το κλίμα και αντίστοιχους περιβαλλοντικούς στόχους.

Επιπρόσθετα μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το επενδυτικό σχέδιο «Sustainable Europe», η Ε.Ε. προσδοκά να κινητοποιήσει βιώσιμες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Την ίδια στρατηγική ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), θέτοντας τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον πυρήνα της λειτουργίας της καθώς στο επικείμενο νέο χρηματοδοτικό της πρόγραμμα θα δίνει προτεραιότητα στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία κατευθύνοντας εκεί το 50% των ετήσιων επενδύσεών της μέχρι το 2025.


Χρηματοδοτήσεις με «πράσινο» πρόσημο

Συνεπώς όλοι είναι πλέον προσηλωμένοι στην αρχή ότι οι νέες χρηματοδοτήσεις θα έχουν εφεξής πρόσημο αειφορίας, «sustainable» πρόσημο.

Η EBRD συνέταξε τον Υπεύθυνο Δείκτη Επενδύσεων για να κατανοήσει πώς οι ιδιωτικές εταιρείες ανταποκρίνονται στους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.